Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
Tải báo giá
Khách hàng mới
Khách hàng chuyển đổi
Khởi tạo
Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
14.000.000
VND/GÓI
Trong đó
Phí khởi tạo: 8.000.000VNĐ
Phí phần mềm năm đầu tiền: 6.000.000VNĐ
Phần mềm đáp ứng quy trình và nghiệp vụ hạch toán kế toán tại các đơn vị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách xã; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định; Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án…
Gia hạn
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
6.000.000
VND/GÓI
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
Chuyển đổi
Chuyển đổi và phần mềm năm đầu tiên
6.000.000
VND/GÓI
Trong đó
Phí khởi tạo: Miễn phí
Phí phần mềm năm đầu tiền: 6.000.000VNĐ
Phần mềm đáp ứng quy trình và nghiệp vụ hạch toán kế toán tại các đơn vị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách xã; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định; Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản; Chương trình mục tiêu và dự án…
Gia hạn
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
6.000.000
VND/GÓI
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
TRỰC TUYẾN
Tập huấn
Trực tuyến tập trung
2.000.000
VND/Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị.
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Đào tạo
Trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
VND/Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị.
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
TRỰC TIẾP
Tập huấn
Trực tiếp tập trung
4.000.000
VND/Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị).
Đào tạo
Trực tiếp từng đơn vị
8.000.000
VND/Đơn vị/Khóa
Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người).
Đăng ký dùng thử miễn phí
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ với bạn sau 24h làm việc
Đăng ký